Dolnośląskie, Polska

Woj. Dolnośląskie liczy 2,9 mln mieszkańców, 69% zamieszkuje gminy. Stolicą regionu jest Wrocław. Dolny Śląsk położony jest w południowo-zachodniej części Polski i graniczy z Niemcami i Czechami. Jest to najbardziej zurbanizowane województwo. w całym kraju.

Łączna liczba mieszkań w regionie w 2011 r. Wyniosła 366 079, w tym 176 990 w gminach, 189 089 na wsi i 9356 w budynkach użyteczności publicznej – razem ze wsi i gmin. 50% wszystkich budynków w regionie powstało przed 1945 rokiem.

Około 40% budynków na Dolnym Śląsku jest objętych ochroną konserwatorską, w tym budynki wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sakralne, pensjonaty, hotele, schroniska, zakłady opieki zdrowotnej.

Niektóre budynki przeszły ograniczoną termomodernizację i wymagają dalszej głębszej renowacji, aby poprawić efektywność energetyczną do niezerowego poziomu. Potrzebne są nowe instrumenty finansowania uwzględniające specyfikę regionu oraz nowe cele, które w połączeniu z pożyczkami, dotacjami unijnymi i PDA (np.ELENA) przyspieszą proces modernizacji energetycznej budynków. Celem będzie opracowanie nowych mechanizmów finansowania głębokiej termomodernizacji budynków do prawie zerowego poziomu energii oraz zwiększenie dostępności istniejących programów finansowania dla beneficjentów końcowych w sektorze mieszkaniowym i wśród MŚP poprzez koordynację podobnych działań zarządzanych przez różne organizacje.

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

DAEiŚ s.c. powstała w roku 1999 z siedzibą we Wrocławiu.  DAEiŚ  posiada bardzo szeroką ofertę: od projektowania architektonicznego i budowlanego, przez ekspertyzy budowlane (w tym termograficzne), auditing energetyczny, certyfikację energetyczną, po tworzenie programów do projektowania i certyfikacji. DAEiŚ prowadzi również szkolenia z zakresu Certyfikacji Energetycznej oraz Termografii.Wydawca programu:CERTO – Program do Certyfikacji Energetycznej