Śląskie, Polska

4,52 mln obywateli zamieszkuje województwo śląskie.  Połowa z nich  żyje  w jego centrum, w obejmującej na powierzchni 2500 km2  unikalnej SILESII – Metropolii GZM.

To na terenie SILESII obejmującej 41 miast i gmin siedzibę ma ponad 240 tysięcy firm, generujących ok. 8 proc. PKB Polski.

Województwo śląskie to ogółem 167 gmin: 49 miejskich , 22 miejsko-wiejskich i 96 wiejskich tworzących 36 powiatów.

Energia – to słowo, z którym Śląsk kojarzy się w Polsce i na świecie nie tylko ze względu na zasoby surowcowe(węgiel), ale przede wszystkim ze względu na dynamikę zmian w regionie.

Nową „POZYTYWNĄ Energię” napędza obecnie  nie tylko „sprawiedliwa transformacja” związana z  odległym europejskim celem neutralności klimatycznej do roku 2050, ale także słaba jakość powietrza w regionie.

Śląsk jest narażony na największe zanieczyszczenie powietrza w skali Europy. Według wykazu opublikowanego w 2018 roku przez WHO, 14 śląskich miast znalazło się wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE.

Działania na rzecz efektywności energetycznej

Rola władz lokalnych w promowaniu renowacji energetycznej budynków nie może być oddzielona od działań Śląskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który współfinansował większość gmin w zakresie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej szczególne w ramach programów ochrony powietrza.

Wiele samorządów aktywnie organizowało i sponsorowało programy wymiany przestarzałych kotłów węglowych, ale to właśnie Fundusz współfinansował większość termomodernizacji dużych budynków wielorodzinnych i generowanie wymiernych oszczędności energii.

Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej wpływa na działania Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Gminy skupiły się na lokalnym procesie planowania energetycznego i rozwoju własnych kompetencji tworząc  stanowiska i biura zarządzania energią.

Współpraca pomiędzy  nimi  lokalną Agencją Energetyczną FEWE zapewniła pionierskie  opracowania  niskoemisyjnych strategii energetycznych (SEAP) oraz działań ograniczających emisje pyłów i CO2.

FEWE:

– jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, działającą w Polsce od 1990 roku,

– misją jest promowanie zrównoważonego zarządzania energią wszędzie tam, gdzie energia jest wytwarzana, dystrybuowana i wykorzystywana.

– cel to wspieranie racjonalnego i efektywnego wykorzystania energii w polskiej gospodarce.

 – sprawnie współpracuje z sektorem publicznym, bankami i  biznesem w tym spółdzielniami mieszkaniowymi, WSPÓLNOTAMI mieszkaniowymi czy zarządcami NIERUCHOMOŚCI.

 – tworzy ogólnopolską sieć wykwalifikowanych inżynierów z doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów związanych z efektywnością energetyczną w mieszkalnictwie  przemyśle.

 – ma bogate doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu projektów na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym, które koncentrują się na: efektywności energetycznej, polityce energetycznej i planowaniu lub audycie energetycznym.

 – świadczyła usługi doradztwa technicznego w zakresie wielu programów finansowanych przez BŚ, IFC, UE, EBI, EBOR.