Pierwszy Krajowy Okrągły Stół w Polsce

Pierwszy Krajowy Okrągły Stół w Polsce

23 - 24 marca 2021

Online

Celem krajowego okrągłego stołu było zgromadzenie kluczowych uczestników dialogu na temat finansowania efektywności  energetycznej w budynkach i przedsiębiorstwach w Polsce, w celu omówienia potrzebnych ram sparcia oraz konkretnych inicjatyw i środków. Okrągły stół odbył się w formie wydarzenia online.

Pierwszego dnia odbyła się sesja plenarna z przemówieniami wprowadzającymi wygłoszonymi przez

  • Szymon Liszka, Prezes Zarządu SAPE / Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
  • Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

Następnie odbyło się wprowadzenie ze strony SAPE dotyczące  kontekstu i celów projektu Round Baltic (przedstawione przez Pana Zbigniewa Michniowskiego, Członka Zarządu) oraz prezentacja wniosków z raportu z diagnozy krajowej przeprowadzonej w pierwszej fazie projektu RoundBaltic (przedstawiona przez Pana Andrzeja Rajkiewicsa, Wiceprezesa).

Następnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło główne założenia Wieloletniej Strategii Renowacji Budynków (Przemysław Hofman, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej).

Po sesji plenarnej odbyły się trzy równoległe sesje tematyczne rozłożone na dwa dni, koncentrujące się na:

  • Finansowanie renowacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych
  • One-stop-shops – jak je wdrożyć w Polsce
  • Wsparcie rozwoju rynku ESCO

Pierwszy dzień w ramach tych sesji obejmował prezentacje wprowadzające, natomiast drugi dzień skupiał się na dyskusjach i wypracowaniu.

Możliwość komentowania została wyłączona.