Rozpoczęcie projektu RoundBaltic

Rozpoczęcie projektu RoundBaltic

Nadrzędnym celem projektu RoundBaltic jest wspieranie wdrażania inicjatywy Smart Finance for Smart Buildings (SFSB) w regionie Morza Bałtyckiego, w szczególności w krajach docelowych projektu – Polsce, Łotwie i Danii.

RoundBaltic gromadzi przy okrągłych stołach przedstawicieli sektora finansowego i efektywności energetycznej, aby omówić i znaleźć rozwiązania problemów związanych z finansowaniem efektywności energetycznej. Kluczowymi obszarami zainteresowania jest zapewnienie ram przyjaznych dla inwestycji wraz z projektowaniem instrumentów finansowania zgodnie z filarami finansowymi UE, bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych, agregacja i pomoc w rozwoju projektów oraz redukcji ryzyka.

W dialogu z interesariuszami intencją jest propagowanie pomysłów i rekomendacji konkretnych działań mających na celu przyspieszenie inwestycji. Wdrożeniu tych działań towarzyszyć będzie dążenie do poprawy otoczenia inwestycyjnego, przyjęcie narzędzi rozwoju rynku oraz poznanie prowadzonych działań w danych regionach. Wysiłki te będą powiązane z inicjatywą forów SEI, której celem jest wspieranie tempa inwestycji w UE.

Projekt RoundBaltic rozpoczął się 1 września 2020 r.. W pierwszej fazie projektu opracowane zostały Diagnozy obecnego rynku finansowania efektywności energetycznej w krajach i regionach objętych działaniami, oraz naszkicowano plan interwencji objętych projektem.  Od marca 2021 r. będą organizowane pierwsze Krajowe Okrągłe Stoły, a następnie Regionalne Okrągłe Stoły

W Polsce pierwszy Krajowy Okrągły Stół odbył się 23-24 marca 2021.

Możliwość komentowania została wyłączona.