Wydarzenia

Trzeci Krajowy Okrągły Stół w Polsce

29 czerwca 2023 r., Wydarzenie fizyczne
Trzeci Krajowy Okrągły Stół w Polsce skupił się na trzech tematach: Wpływ unijnej taxanomii; Usługi „jednego okienka”; Instrumenty wsparcia transformacji energetycznej. 33 z 95 uczestników reprezentowało sektor finansowy.

Czytaj więcej »

Drugi Krajowy Okrągły Stół w Polsce

25 maja 2022 r., wydarzenie fizyczne
Drugi Krajowy Okrągły Stół w Polsce skupił się na trzech tematach: Zintegrowane usługi na rzecz poprawy efektywności energetycznej – „usługi kompleksowej obsługi”; Poprawa efektywności energetycznej w MŚP; Samowystarczalność energetyczna.

Czytaj więcej »

Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa Dolnośląskiego

Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa dolnośląskiegodotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej odbył się 17 czerwca 2021 roku. Tematy, które zostały poruszone podczas spotkania to: Finansowanie renowacji budynków mieszkalnych Finansowanie renowacji budynków należących do samorządów oraz JST Finansowanie renowacji budynków należących do przedsiębiorstw  Uczestnikami

Czytaj więcej »