Midtjylland

Region Midtjylland ledes af et regionsråd, der består af 41 politikere, der vælges hvert fjerde år. Regionen består af 19 kommuner og i alt omkring 1,3 mio. indbyggere. Regionernes ansvar ligger inden for områderne sundhed, psykiatri, social og regional udvikling.

13 af kommunerne har underskrevet borgmesterpagten (Covenant of Mayors). Sammen med energiregnskabet giver Region Midtjylland de data, som kommunerne har brug for til at overvåge og rapportere om fremdriften af deres SEAPs/SECAPs. Regionen har været “Regional Covenant -koordinator” siden 2017.

Regionen er involveret i et samarbejde for at forbedre energi- og klimaplanlægningen i forhold til C40 -standarden for klimaplanlægning (DK2020). Målet er at fokusere på alle sektorer inden for kommunernes geografiske område, og derigennem banen vejen for at opnå CO2 -neutralitet i 2050.

Lokale myndigheders (kommuner) rolle i fremme af energirenovering er at facilitere målsætninger om CO2-reduktion indenfor kommunens geografiske område.

Mange kommuner har aktivt fremmet energibesparelser hos private slutbrugere i samarbejde med andre lokale interessenter, for det meste forsyningsselskaber, i relation til den lokale strategiske energiplanlægningsproces. Der er en lang tradition for samarbejde mellem kommunerne, herunder koordinering af fysisk planlægning og energistrategier og overvågning af CO2-emissioner. Dette samarbejde er i høj grad blevet faciliteret af regionen.

ELENA projektet REFER-CDR

Med 21,5 mio. kr. i støtte fra EU ELENA programme har Region Midtjylland assisteret fjernvarmeselskaber mod stigende varmepriser i sammenhæng med at fremme en grøn omstilling under projektet kaldet REFER-CDR project (Renewable Energy for Emission Reduction in Central Denmark Region). Projektet, der løb indtil April 2021, har leveret assistance til projektudvikling for 24 fjernvarmeselskaber og givet selskaberne et solidt grundlag for at finde bæredygtige og kosteffektive investereringer i fjernvarmeløsninger baseret på vedvarende energi og/eller energieffektivitet. Varmeværkerne har via projektet gennemført investeringer for mere end 500 mio. kr. i tiltag som varmepumper, distributionssystemer, biogas og solvarme, som finansieres med lån fra KommuneKredit med kommunal garanti.