Konsortiepartnere

The Roundbaltic consortium is composited by four consortium members. 2 Danish partners, 1 Polish and 1 Latvian partner.

The project is coordinated by EC Network from Denmark.

In Poland seven regions are attached as third parties and in Denmark two regions are attached as sub contractors. Further the consortium cooperates with two regions in Latvia (please refer to the various countries in the menu above).

EC Network

Energy Consulting Network A/S (EC Network) er blandt Danmarks førende virksomheder indenfor energiområdet på den internationale spillebane. EC Networks mission er  at yde et professionelt bidrag til udbredelsen af bæredygtige energiløsninger. Firmaet besidder ekspertise såvel som erfaring, der gør firmaet i stand til at rådgive i alle faser af energi- og klimaprojekter, fra strategiudvikling til implementering af organisatoriske og tekniske foranstaltninger.

Gate 21, Copenhagen, Denmark

Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling i Greater Copenhagen.

SAPE, Poland

TIL OVERSÆTTELSE SAPE-Polska “National Association “Respect for Energy and the Environment” was established on the initiative of a group of people operating in Poland and internationally for the sake of respect for energy and the environment. The aim of the Association is to support activities for energy conservation, environmental protection and sustainable development, including cooperation with national and foreign government in the field of creating legal, organizational and financial framework to support above mentioned activities.

Latvian Environmental Investment Fund – LEIF

“The Mission of the Latvian Environmental Investment Fund (LEIF) is to promoting the implementation of environmental protection projects and also to increase the capacity of municipalities and commercial organizations in preparation and carrying out of qualitative and effective projects from their idea to realization. LEIF activities are directed to achieve the maximal improvement of environment, investing financial resources in implementation of environmental infrastructure development projects.”