Danske projektpartnere

EC Network

Energy Consulting Network A/S (EC Network) er blandt Danmarks førende virksomheder indenfor energiområdet på den internationale spillebane. EC Networks mission er  at yde et professionelt bidrag til udbredelsen af bæredygtige energiløsninger. Firmaet besidder ekspertise såvel som erfaring, der gør firmaet i stand til at rådgive i alle faser af energi- og klimaprojekter, fra strategiudvikling til implementering af organisatoriske og tekniske foranstaltninger.

Gate 21, Copenhagen, Denmark

Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling i Greater Copenhagen.

Region Midt

Region Midtjylland er partner i projektet og bidrager blandt andet med faglig sparing og viden omkring lokale aktører, samtidigt med at Region Midtjylland planlægger og afholder to regionale roundtables med fokus på mulighederne for SFSB i private bygninger samt SMV’er.

Region Midtjylland arbejder aktivt for at reducere udledningen af klimagasser. Derfor understøtter regionen også omstillingen til bæredygtig energi. Regionen har fokus på bl.a. energiproduktion og energiintensitet, hvilket sker igennem engagement i energiprojekter, strategisk interessevaretagelse og samarbejde med kommunerne i regionen. Region Midtjylland deltager derfor i partnerskaber og forskningsprojekter i den geografiske region. Samtidig arbejder regionen med strategisk energiplanlægning igennem ‘midt.energistrategi’.

Region Midtjylland udvikler, i samarbejde med kommuner, værktøjer i form af energi- og klimaregnskaber og virkemiddelkatalog som bidrager til at målrette den strategiske energiplanlægning.

 

Region Syd Danmark

Region Syddanmark består af 22 kommuner (1.223.105 millioner indbyggere). Regionernes ansvar ligger inden for områderne sundhed, psykiatri, social og regional udvikling.

I de senere år har RSD været aktivt involveret i bæredygtige energiaktiviteter. Et initiativ har været koorrdinering af den strategiske energiplanproces i samarbejde med regionens kommuner, blandt andet i relation til initiativet DK2020.