Første nationale RoundBaltic Roundtable i Danmark

Første nationale RoundBaltic Roundtable i Danmark

RoundBaltic projektet afholdte sit første roundtable i Danmark, den 17 - 18 marts 2021

Formålet med det nationale roundtable var at samle nøgleaktører til en dialog omkring finansiering af energieffektivitet i bygninger og erhverv i Danmark, med henblik på at diskutere rammer for indsatsen og mulige konkrete tiltag. Eventen tog udgangspunkt i konklusionerne fra det sidste nationale roundtable afholdt under EU-initiativet projektet Sustainable Energy Investment Forums, der har til hensigt at styrke samarbejdet mellem offentlige og private aktører involveret i udvikling af finansieringsprogrammer. 

Det seneste SEI Forums nationale roundtable i Danmark fandt sted den 14. maj 2019, og som samlede interessenter fra både energisektoren og den finansielle sektor. Rapportering fra dette arrangement kan findes via dette link

Det første nationale RoundBaltic Roundtable var opdelt i en plenum session og tre emnesessioner: 

Session 1, Private Boliger: 18. marts 2021, 09:30 – 12.00

Session 3, Erhverv / SMV:  18. marts 2021, 13:00 – 15:45

Session 2, Almene Boliger – (afholdes forskudt i efteråret 2021)

Hver session blev indledt med præsentationer fra inviterede oplægsholdere, og havde en moderator til at facilitere en interaktiv diskussion. En rapporteur var med til at uddrage de vigtigste konklusioner og anbefalinger fra hver af de tre gennemførte sessioner.  

Det nationale roundtable vil blive fulgt op af regionale roundtables i Region Midt, Region Syddanmark og i Øst Danmark, der vil facilitere konkrete handlinger på det regionale niveau i samspil med nationale rammer og initiativer. 

Der er lukket for kommentarer.