News

Andet nationale RoundBaltic Roundtable i Danmark

RoundBaltic projektet afholder sit andet roundtable i Danmark, den 22 september 2022. Formålet med det nationale roundtable er at samle nøgleaktører til en dialog omkring finansiering af energieffektivitet i bygninger og erhverv i Danmark, med henblik på at diskutere rammer for indsatsen og mulige konkrete tiltag.

Read Article »

Første nationale RoundBaltic Roundtable i Danmark

RoundBaltic projektet afholdte sit første roundtable i Danmark, den 17 – 18 marts 2021. Formålet med det nationale roundtable var at samle nøgleaktører til en dialog omkring finansiering af energieffektivitet i bygninger og erhverv i Danmark, med henblik på at diskutere rammer for indsatsen og mulige konkrete tiltag.

Read Article »

Lancering af RoundBaltic Projektet

RoundBaltic projektet sigter mod at være drivkraft i at fremme finansiering og implementering af energieffektivitet i  bygninger og erhverv i Østersøregionen med fokus på Polen, Letland og Danmark ved at hjælpe med at forbedre investeringsrammerne og katalysere specifikke finansieringsinitiativer i

Read Article »