Pasākumi

Nacionāla mēroga apaļā galda diskusiju

Latvijas Vides investīciju fonds 2021.gada 6. un 7.maijā organizēja tiešsaistes Nacionāla mēroga apaļā galda diskusiju “Privātā finansējuma piesaiste ilgtspējīgas energoefektivitātes finansēšanai”. Pasākums notiek saskaņā ar iniciatīvu “Viedās finanses viedajām ēkām”, kuras kontekstā Eiropas Komisija organizē programmas Apvārsnis 2020 projektu “Iniciatīvas

Read Article »