Par

Konteksts

RoundBaltic projekta galvenais mērķis ir atbalstīt iniciatīvas Viedās finanses viedām ēkām jeb Smart Finance for Smart Buildings (SFSB) ieviešanu Baltijas jūras reģionā, jo īpaši projekta tiešās mērķa valstīs Polijā, Latvijā un Dānijā.

Trīs pīlāri Viedās finanses viedajām ēkām attiecas uz:

  1. Labāka publisko līdzekļu izmantošana, maksimāli palielinot to pieejamību caur finanšu instrumentiem, novēršot konstatētās tirgus nepilnības un labāk mērķējot dotācijas mazāk aizsargātiem patērētājiem. Pielāgotas finansēšanas shēmas un riska dalīšanas mehānismi, ko atbalsta no valsts līdzekļiem, lai piesaistītu privātās investīcijas ilgtspējīgā enerģijā.
  2. Projektu apkopošana un atbalsts, palielinot vērienīgu investīciju projektu pieejamību, lai uzturētu investīciju platformas un izveidotu finanšu instrumentus. To var panākt, sniedzot palīdzību projekta izstrādē un veicinot vienas pieturas aģentūras izveidi projektu izstrādātājiem.
  3. Energoefektivitātes ieguldījumu risku mazināšana, atklājot reālos riskus un ieguvumus no ilgtspējīgām investīcijām enerģētikā, pamatojoties uz tirgus pierādījumiem un sasniegumiem, kā arī īpaši ilgtspējīgas enerģijas veidošanas finansēšanas produktu izstrādi.

RoundBaltic iesaiste var palīdzēt veicināt šo procesu un ir veids, kā atrast strukturētus risinājumus energoefektivitātes ieguldījumiem Polijā, Latvijā un Dānijā. Tas notiks mijiedarbībā ar saistītām politikas iniciatīvām, piemēram, Green Deal, Enerģētikas savienības pārvaldību un saistītajiem Nacionālajiem Enerģētikas un klimata plāniem, valsts finansējuma programmām un SEI forumiem, kuru mērķis ir savienot energoefektivitātes un finanšu nozari visā Eiropā.

Darbības joma

RoundBaltic projekts izmanto ciklisku pieeju, kā tas parādīts diagrammā, ņemot vērā vispārējo mērķi izveidot pamatu un impulsu energoefektivitātes ieguldījumiem tiešajās mērķa valstīs Polijā, Latvijā un Dānijā.

SEI forumu apaļo galdu diskusijas pulcē finanšu un energoefektivitātes nozaru pārstāvjus, lai apspriestu un rastu risinājumus energoefektivitātes finansēšanas izaicinājumiem. Galvenā uzmanība ir, kā nodrošināt ieguldījumiem draudzīgu sistēmu, vienlaikus izstrādājot finanšu instrumentus saskaņā ar ES finanšu pīlāriem, efektīvāk izmantot publiskos līdzekļus, ieviest atbalsta mehānismus projekta izstrādē, kā arī mazināt riskus ieguldījumiem energoefektivitātē.

Dialogā ar ieinteresētajām pusēm ir paredzēts rast idejas un ieteikumus konkrētām lietām, lai veicinātu investīciju impulsu. Šo aktivitāšu ieviešana veicinās uzlabot ieguldījumu sistēmu, ieviešot jaunus instrumentus tirgus attīstībai un gūstot mācības no jau paveiktā, lai uzlabotu turpmākās darbības.