Lancering af RoundBaltic Projektet

Lancering af RoundBaltic Projektet

RoundBaltic projektet sigter mod at være drivkraft i at fremme finansiering og implementering af energieffektivitet i  bygninger og erhverv i Østersøregionen med fokus på Polen, Letland og Danmark ved at hjælpe med at forbedre investeringsrammerne og katalysere specifikke finansieringsinitiativer i disse lande.

RoundBaltic samler repræsentanter for finans- og energisektoren ved roundtables for at diskutere og finde løsninger på udfordringen omkring finansiering og implementering af energieffektivitet. Hovedfokus er, hvordan man kan sikre investeringsvenlige rammer sammen med udformningen af ​​finansieringsinstrumenter i overensstemmelse med EU’s finansielle søjler, der omfatter mere effektiv anvendelse af offentlige midler, assistance til udvikling af investeringsprojekter samt de-risking.

I dialog med interessenterne er hensigten at udvikle og støtte ideer og anbefalinger til specifikke handlinger for at opnå investeringsmomentum. Implementeringen af ​​disse aktioner vil gå hånd i hånd med bestræbelserne på at forbedre investeringsrammerne og tilegne værktøjer til markedsudvikling og uddrage læring af de udførte aktiviteter til fremtidige aktioner på tværs af regionen. Denne indsats vil knytte sig til Sustainable Energy Investment Forums (SEI Forums) initiativet på europæisk niveau.

RoundBaltic bygger videre på anbefalinger fra tidligere SEI Forums events og startede 1. september 2020 med en treårig projekt periode og har i sin mobilisering foretaget en diagnose af situationen i hvert projektland efterfulgt af en plan for, hvordan projekt interventionen skal håndteres. Fra marts 2021 organiseres de første nationale rundtables for at sætte scenen for stakeholder interaktion og derefter følger regionale roundtables som fora til at omdanne ideer og anbefalinger til at muliggøre handlinger.

 I Danmark afholdes det første nationale roundtable, den 17-18 marts 2021, med det formål at samle nøgleaktører til en dialog omkring finansiering af energieffektivitet i bygninger og erhverv i Danmark. Den danske del af projektet gennemføres af EC Network og GATE21 samt Region Midt og Region Syddanmark. EC Network er også fortsat en del af det Team der assisterer EU på gennemførelse af SEI Forums i den nye periode (2019 – 2023).

Read more

Sustainable Energy
Investment Forums

An EU initiative working with national stakeholders to boost large-scale investment and financing for sustainable energy.

Der er lukket for kommentarer.