Uruchomienie RoundBaltic

Uruchomienie RoundBaltic

RoundBaltic projekta galvenais mērķis ir atbalstīt iniciatīvas Viedās finanses viedām ēkām jeb Smart Finance for Smart Buildings (SFSB) ieviešanu Baltijas jūras reģionā, jo īpaši projekta tiešās mērķa valstīs Polijā, Latvijā un Dānijā, palīdzot uzlabot investīciju sistēmu un katalizējot īpašas finansēšanas iniciatīvas uz vietas.

RoundBaltic apaļos galdos pulcē finanšu un energoefektivitātes nozaru pārstāvjus, lai apspriestu un rastu risinājumus energoefektivitātes finansēšanas problēmai. Galvenā uzmanība ir, kā nodrošināt ieguldījumiem draudzīgu sistēmu, vienlaikus izstrādājot finanšu instrumentus saskaņā ar ES finanšu pīlāriem, efektīvāk izmantot publiskos līdzekļus, ieviest atbalsta mehānismus projekta izstrādē, kā arī mazināt riskus ieguldījumiem energoefektivitātē.

Dialogā ar ieinteresētajām pusēm ir paredzēts rast idejas un ieteikumus konkrētām lietām, lai veicinātu investīciju impulsu. Šo aktivitāšu ieviešana veicinās uzlabot ieguldījumu sistēmu, ieviešot jaunus instrumentus tirgus attīstībai un gūstot mācības no jau paveiktā, lai uzlabotu turpmākās darbības.

RoundBaltic projekta ieviešana tika uzsākta 2020. gada 1. septembrī un tā ieviešanas laiks tiek plānots 3 gadus.  Šobrīd par katru no projketa partnervalstīm ir izstrādāts tā sitācijas raksturojums par finansējuma piesaistes iespejām energoefektivitātes finansēšanā, kam seko plāns, kā projkets to grasās veicināt. Sākot ar 2021. gada martu, tika organizētas pirmās valstu apaļo galdu diskusijas, lai veicinātu ieinteresēto pušu mijiedarbībui, un pēc tam sekos arī reģionāla mēroga  diskusija, lai pēc tam idejas un ieteikumus pārvērstu reālās, veicinošās darbībās.

Read more

Sustainable Energy
Investment Forums

An EU initiative working with national stakeholders to boost large-scale investment and financing for sustainable energy.

Comments are closed.