Central Denmark

Central Denmark Region ledes af et regionsråd, der består af 41 politikere, der vælges hvert fjerde år. Regionen består af 19 kommuner og i alt omkring 1,3 mio. indbyggere. Regionernes ansvar ligger inden for områderne sundhed, psykiatri, social og regional udvikling.

13 af kommunerne har underskrevet borgmesterpagten (Covenant of Mayors). Sammen med energiregnskabet giver Region Midtjylland de data, som kommunerne har brug for til at overvåge og rapportere om fremdriften af deres SEAPs/SECAPs. Regionen har været “Regional Covenant -koordinator” siden 2017.

Regionen er involveret i et samarbejde for at forbedre energi- og klimaplanlægningen i forhold til C40 -standarden for klimaplanlægning (DK2020). Målet er at fokusere på alle sektorer inden for kommunernes geografiske område, og derigennem banen vejen for at opnå CO2 -neutralitet i 2050.

Lokale myndigheders (kommuner) rolle i fremme af energirenovering er at facilitere målsætninger om CO2-reduktion indenfor kommunens geografiske område.

Mange kommuner har aktivt fremmet energibesparelser hos private slutbrugere i samarbejde med andre lokale interessenter, for det meste forsyningsselskaber, i relation til den lokale strategiske energiplanlægningsproces. Der er en lang tradition for samarbejde mellem kommunerne, herunder koordinering af fysisk planlægning og energistrategier og overvågning af CO2-emissioner. Dette samarbejde er i høj grad blevet faciliteret af regionen.

The role of local authorities in promoting energy renovation is mostly of a facilitating character in relation to local visions of CO2 neutrality.

Many local authorities (municipalities) have actively
promoted energy savings at private end-users together with other local stakeholders, mostly supply companies, in the local strategic energy planning process. There is a long tradition for cooperation between the municipalities (multi-level), including coordinating spatial planning and energy strategies and monitoring of CO2 Emissions. This cooperation has to a large extent been facilitated by the region

ELENA Project REFER-CDR

Med 21,5 mio. kr. i støtte fra EU ELENA programme har Region Midtjylland assisteret fjernvarmeselskaber mod stigende varmepriser i sammenhæng med at fremme en grøn omstilling under projektet kaldet REFER-CDR project (Renewable Energy for Emission Reduction in Central Denmark Region). Projektet, der løb indtil April 2021, har leveret assistance til projektudvikling for 24 fjernvarmeselskaber og givet selskaberne et solidt grundlag for at finde bæredygtige og kosteffektive investereringer i fjernvarmeløsninger baseret på vedvarende energi og/eller energieffektivitet. Varmeværkerne har via projektet gennemført investeringer for mere end 500 mio. kr. i tiltag som varmepumper, distributionssystemer, biogas og solvarme, som finansieres med lån fra KommuneKredit med kommunal garanti.

Nødvendige

Necessary
Required cookies help make the website usable by enabling basic functions, e.g., Slide functions, and ensure full access to all pages of our site. The website does not function optimally without these cookies. We have considered these as paid and are therefore stored without prior consent.

Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Sporingcookies
Statistical cookies help the website owner understand how users interact with the website by collecting and reporting information.
Expires
2 Years
Name
_ga
Data processor
Google
Purpose
Google